Circulus Latinus Bruxellensis sub auspiciis sodalitatis Melissae necnon fundationis «Humanitas Europae» Bruxellis congregari solet secundo quoque mense, moderante Gaio Licoppe, ad Latinitatem iucunde exercendam.

Saturni die 20 m. Aprilis a. 2024

Tredecim fuimus, inter quos tres magistri Germani.

Primum agendum erat de nuntiis. Christianus Laes praeses consociationis Euroclassica rettulit de conventu Graeco (Elliniki Agogi, Delphis) deque conventu magistrorum in Valle Vipperae (Wuppertal) habito. Palam etiam monstravimus et commendavimus novum opus Severinae Clément-Tarantino c.t. Ciris. Paraphrases du Pseudo-Virgile, totum Latine conscriptum in usum discipulorum.

Tum Annula argumentum proposuit ‘De educatione: qui bene amat bene castigat, verum an falsum?’ Quod fuse explicuit, multis exemplis allatis. Hoc argumentum manifesto plurimum placuit participibus, qui omnes aliquid de hac re experientiisque suis habuerunt narrandum.

Post brevem pausam cafeariam, ad mentes relaxandas perreximus attractivas imagines Titini libri De septem globulis crystallinis in albo monstratas Latine describere atque earum textus nubeculatos in Latinum vertere, id quod facile non est.

Sub finem sessionis solemus textum a Francisca selectum legere et Latine explicare. Subiunctus Erasmi textus (1529) De pueris statim ac liberaliter instituendis mirum in modum congruebat cum Annulae argumento. Instituendi ratio ab Erasmo proposita certe optima manet, sed infeliciter hodierna ratio ab eo valde differt.

Sessione hora sexta postmeridiana dimissa, sex nostrum iucunde cenaverunt in proxima caupona.

Proxima circuli Bruxellensis sessio fiet mense Septembri. Interea optime valete!

Erasmus, De pueris statim ac liberaliter instituendis, 1529

Labor omnia vincit improbus, ait poetarum optimus: advigilemus, urgeamus, instemus, exigendo, repetendo, inculcando, hoc fuste tundamus infantium nostrorum latera. Primum discant amare mirarique probitatem ac litteras, horrere turpitudinem et inscitiam. (...)

Quod si nihil proficitur, nec monitis nec precibus nec aemulatione, nec pudore nec laudibus nec ceteris artibus, ipsam etiam virgarum castigationem, si res ita demum postulet, oportet et liberalem esse et verecundam. Nam hoc ipsum, nudari ingenuorum corpora, praesertim multorum oculis, contumeliae genus est. Tametsi Fabius in universum damnat receptam caedendi pueros ingenuos consuetudinem. Dixerit aliquis: quid fiet iis qui nisi plagis ad studia compelli non possunt? Respondeo numero: quid faceres asinis ac bubus si in scholam veniant? Nonne rus abigeres et alteros pistrino, alteros aratro dederes? Sunt enim homines non minus stivae et pistrino nati quam boves et asini. Sed interim, inquiunt, decrescit grex. Quid tum postea? Simul et quaestus. Hoc durum. Hinc igitur illae lacrimae. Carius est illis lucrum quam puerorum profectus. (...)

Verum isti qui nihil aliud norunt quam caedere, quid facerent si Caesaris aut regum liberos suscepissent instituendos, quos caedere fas non est? Dicent heroum filios eximendos esse ab hac formula. Quid ego audio? An civium filii minus sunt homines quam regum? An suus cuique filius non aeque carus esse debet ac si e rege natus esset? Si fortuna est humilior, hoc magis opus est institutionis ac litterarum praesidio, quo se tollant humo. Sin ampla, ad rem probe administrandam necessaria est philosophia. (...)

Sunt qui postulant ut illico pueri fiant senes, dum non habent rationem aetatis, sed ex suis viribus illorum ingenia metiuntur. Protinus instant acerbe, protinus exigunt plenam operam, protinus corrugant frontem si minus puer exspectationi respondeat, et sic moventur quasi cum adulto rem habeant, videlicet obliti se fuisse pueros. Quanto humanius est quod Plinius admonet quendam severiorem litteratorem: Memento, inquit, et illum adulescentem esse, et te fuisse.At complures ita ferociunt in aetatem imbecillam, quasi nec se, nec discipulos meminerint homines esse.

Saturni die 24 m. Februari a. 2024

Decem fuimus inter quos duo alumni Lituani, programmate ‘Erasmo’ fruentes et Bruxellis degentes.

Argumentum disputationis a me erat propositum; disceptandum erat de quattuor antiquis sententiis:

1. mature fias senex si diu vis esse senex

Hoc proverbium Erasmus explicat his verbis: "ut integra adhuc aetate desistamus a laboribus iuvenilibus ac valetudinis curam agere incipiamus, si velimus esse vivaci ac diuturna senecta. Nam senectutis sors otium et quies." Usurpatur a Catone Maiore apud Ciceronem: "Neque enim unquam assensus sum veteri illi laudatoque proverbio, quod monet mature fieri senem, si diu senex esse velis."

2. Veritatis simplex oratio

Hoc proverbium invenitur in Senecae epistola 49,12: "Nam ut ille ait tragicus: veritatis simplex oratio est." Proverbium usurpatur vel in eos, qui mendacia verborum lenociniis fucare solent, vel in blandiloquos, qui, quod non ex animo dicant.

3. Ne quid nimis

Haec est sententia Solonis Atheniensis, inscripta in fronte templi Apollinis Delphis, in quod conveniebant Septem Sapientes Graeciae; non est consensus antiquus de his hominibus; secundum Platonem sunt Bias Prienensis, Chilo Spartiata, Cleobulus Lindius, Meriander Corinthius, Pittacus Mytilenaeus, Solon Atheniensis, Thales Milesius.

4. Nosce te ipsum

In Platonis dialogo c.t. Charmites legitur hanc sententiam antiquissimam esse e tribus, quae fronti templi Apollinis Delphis inscriptae erant. Pausanias Periegetes, qui Delphos lustravit II saeculo p.Ch.n., confirmat huius sententiae inscriptionem.

In ruinis civitatis Aï Khanoum regni hellenistici Graeco-Bactrii (cfr. Melissa 141-142-143 De IV regno hellenistico) inventum est monumentum funerarium generis "Heroon", quod fuit sepulcrum Kineae, conditoris huius Graecae coloniae quarti saeculi a.Ch.n. In hoc monumento inventa est inscriptio cum quinque sententiis Delphicis: puer sis oboediens, adulescens sis tui compos, media aetate sis iustus, senex sis boni consilii, moriens sis sine maerore

Deinde imagines Titini libri De septem globulis crystallinis in albo monstravimus, quas participes vicissim descripserunt, textus nubecularum in Latinum vertentes.

Denique Erasmi Latinam versionem Graeci textus Luciani legimus, ubi Timon Atheniensis, postquam opes suas perdidit, in Iovem vehementer invehitur.

Sessione hora sexta et quadrante dimissa, sex nostrum iucunde et Latine cenaverunt in vicina caupona.

Die 9 m. Decembris a. 2023

Matthaeus in albo monstravit et Latine commentatus est imagines de itinere quod in Peruviam ante paucos annos fecit.

Deinde Gaius narravit quibus gradibus Hispani ineunte sexto decimo saeculo Americam meridionalem in dicionem suam redegissent. Obstaculum erat magnum potensque imperium, quod in continuis montibus Andorum condiderant Indiani Inca.

Anno 1492 Christophori Colombi caravela appulit ad terram incognitam postea Americam vocatam.

Anno 1510 Hispani iam incohaverant Mediam Americam in dicionem suam redigere. Ibi, in parte meridionali (hodierna Columbia), Franciscus Pizzarus militat.

Anno 1513 Pizzarus participat expeditionem illius Vasco Nunez de Balboa, qua isthmum Mediae Americae transit et primus Europaeus adspicit oceanum postea Pacificum vocatum.

Anno 1522 Pascual de Andagoya, de isthmo Americano cum navibus profectus, descendit secundum litus occidentale Americae meridionalis, sed non ultra limitem hodiernae Aequatoriae ire valet, obstantibus indigenis. Comperit tamen magis ad meridiem exstare magnum imperium, quod indigenae vocant "Biru". Pizzarus statuit hoc imperium impugnare, sed eius primae expeditiones sunt repulsae, cum nimis pauci ei sint comites. Bis in Hispaniam redit auxilium a Carolo Quinto petiturus.

Anno 1530, parvo exercitu 180 militum et 37 equorum imperatoris sumptibus praeditus, eos tribus caravelis vectos ducit ad imperium "Biru" (unde postea "Peruvia" vocatum); hoc imperium creavit tribu Indianorum Inca.

Anno 1532 Pizzarus valet Inca imperatorem, Atahualpa, audacter capere; ab eo imprimis ingentem auri et argenti copiam extorquet et deinde eum trucidat.

Est finis magni imperii Inca; "auri sacra fame", ut ait Vergilius, compulsi, Hispani indigenas in servitutem reduxerunt eosque coegerunt in auri argentique fodinis miserabiliter laborare; ibi multi perierunt. Insuper Hispani secum attulerunt morbos in America ignotos, quorum plerique apud Europaeos benigni sunt, non autem apud Indianos, sed quoque letalem variolam; invicem Hispani in Europam importaverunt syphilidem, quae minus graviter afficit Indianos.

Deinde Gaius in albo monstravit et commentatus est paucas imagines quibus nonnullae singularitates imperii Incarum illustrabantur: continui montes Andorum, lacus Titicaca, agricultura per gradus facta, templorum muri cyclopei sine instrumentis metallicis exstructi, pars inferior templi Solis supra quam exstructa est ecclesia, corpus medicatum cuiusdam puellae inventum altitudine 6.000 metrorum in nivibus aeternis clivi orientalis Andorum regionis ubi est Cuzco; in eius stomacho erant reliquiae ciborum inter quos folia cocae et fungi stupefactivi, quorum effectus erat victimae conferre, dum viva sepeliebatur, serenitatem vultus necessariam ut deis placeret sacrificium. Monstrata est etiam restitutio scientifica artificialisque vultus et vestes huius puellae quinto decimo saeculo necatae.

Francisca legendam postea proposuit paginam excerptam ex Historiis Hieronymi Benzoni (1596), quibus narratur expeditio Pizarri.

Denique imagines libri Titini c.t. De septem globulis crystallinis explicuimus et in Latinum vertimus.

Dimissa sessione, sex nostrum iucunde et Latine cenaverunt in vicina caupona.

Saturni die 28 m. Octobris a. 2023

Septem fuimus participes.

Annula attractivum argumentum proposuit, c.t. "De rerum damnatione culturali" (tractavit de re quae vocatur cancel culture et sensitivity readers). Praesertim in orbe anglo-saxonico, censores nunc e libris iam editis tollunt vocabula certis hominibus ingrata; cum auctorum iura post certum tempus evanescat, hoc fieri potest. Sic Agathae Christie Decem nigritae fiunt Erant decem, exempli gratia. Etiam integrae sententiae in operibus mutilantur ne quemquam laedant. Singuli participes sententiam dare voluerunt; nemo eorum hanc novam censuram comprobavit.

Scitu dignum est Leopoldum Sedar Senghor, Senegalensem christianum, studia humaniora in Francogallia fecisse; deinde frequentavisse scholam superiorem Normale Supérieure, qua optimi magistri formantur; diploma nactum linguas classicas et Francogallicam in lyceo Turonensi docuisse. Cum Senegalia sui iuris facta est, Senghor electus est primus Reipublicae praeses. Uber scriptor quoque erat, cui non pudebat vocari nègre, cum sciret hoc vocabulum et vocabulum niger eandem etymomogiam habere. Multum scripsit de sua négritude (quod vocabulum ipse finxit), i.e. de moribus Africanorum nigricolorum, quales erant ante Europaeorum adventu; monstrabat Europaeos similes mores antiquitus habuisse. Ergo hodie solum ignari offenduntur hoc vocabulo.

Longa disceptatione et pausa cafearia perfecta, legimus nonnullas paginas e Titini libro De septem globulis crystallinis depromptas, pauciores re vera, quam solet, cum textus nubeculati frequentiores, longiores necnon versu difficiles essent.

Denique legimus textum Vitruvii, quo increpabat novam artem picturalem sui temporis… iam tunc! Scribit enim haec:

« Haec autem nec sunt nec fieri possunt nec fuerunt. Ergo ita novi mores coegerunt, uti inertiae mali iudices convincerent artium virtutes. Quemadmodum enim potest calamus vere sustinere tectum aut candelabrum ornamenta fastigii, seu coliculus tam tenuis et mollis sustinere sedens sigillum, aut de radicibus et coliculis ex parte flores dimidiataque sigilla procreari? At haec falsa videntes homines non reprehendunt sed delectantur ! Neque animadvertunt, si quid eorum fieri potest necne. Iudiciis autem infirmis obscuratae mentes non valent probare quod potest esse cum auctoritate et ratione decoris. » (Arch. VII 5, 4)

Sessio hora sexta dimissa, quinque nostrum iucunde et Latine cenaverunt in vicina caupona.


Saturni die 30 m. Septembris a. 2023

QUADRAGESIMUS DIES NATALIS CIRCULI LATINI

Inter praesentes quattuor sodales primam sessionem iam participaverant, Francisca, Gaius, Diana Licoppe et Iacina Verreet.

Nullum argumentum ad disputandum propositum erat, sed a singulis praesentibus petivi ut narrarent quomodo et quando Circuli participes facti essent.

A me interrogata, Francisca narravit se, perfectis philologiae classicae studiis, perrexisse in campo Universitatis Lovanii Novi habitare. Periodico magistrorum linguas classicas docentium se monitam esse de primo seminario Latinitatis vivae in Belgica habendo mense Augusto a. 1983 ad Belgicum litus; hoc seminarium unius septimanae institutum esse a Gaio Licoppe, sibi ignoto, pro moderatore Bavaro P. Caeleste Eichenseer, sibi quoque ignoto. Dubitabat, ait, num adiret, sed eius mater sarcinam in posticum autocineti receptaculum posuit atque dixit "I"!

Moderatoris modus docendi non minus ei placuit quam frequentibus seminarii participibus, qui, ut participare sibi liceret, linguae Latinae studuisse debebant; Eichenseer de omnibus rebus expedite loquebatur atque efficiebat ut singuli participes verba Latina proferrent initio simplicia; insuper hilaris erat.

Peracto seminaro, participes timebant ne ea quae didicerant e memoria excederent ante seminarium proximi anni, quare cupiebant inter se convenire ad loquelam Latinam exercendam. Cum nemo ceteros ad conveniendum invitavisset, Francisca hoc ipsa fecit; tot advenerunt ut eius parva habitatio eos vix accipere valeret… Hoc fuit initium nostri Circuli Latini.

Deinde interrogavi filiam meam Dianam; ut scirem quomodo P. Caelestis Eichenseer doceret, Dianam, studiis humanioribus anno 1976 perfectis, una cum sorore Corinna paulo iuniore misi ad seminarium Latinum duarum septimanarum a P. Caeleste Eichenseer Francofordiae mense Iulio habendum. Omnes participes erant Germani ac, peractis sessionibus, inter se Theodisce loquebantur. Adventu harum duarum puellarum Belgarum, quae Theodisce nesciebant, coacti sunt cum eis Latine loqui, magistro maxime gaudente. Peracto seminario, Diana mihi dixit "Ille vir vere Latine loquitur!".

Ceteri postea nonnullas memorias de Circulo narraverunt.

Hora quarta facta est pausa solito lautior; ad quadragesimum circuli diem natalem decore celebrandum attuli bullans vinum Campaniense et Diana delicatas cuppedias.

Deinde imagines Titini libri c.t. De septem globulis crystallinis in albo monstravimus ac, solito modo, Latine tractavimus.

In fine sessionis legimus et Latine explicuimus textum quem Francisca deprompsit de operibus Americani Bonamici Actensis (Goodwin Beach), qui Avennione magnas partes egit inter Primum Conventum Linguae Latinae vivae dicatum (Avennione 1956). Hic textus, c.t. "Cur sermo Latinus in usum redigendus sit", exceptus est e periodico Palaestra Latina 172 (1960).

Dimissa sessione hora sexta, octo nostrum proximam cauponam petiverunt, ubi iucunde et Latine cenaverunt.

Die 25 m. Martii a. 2023

Sex tantum fuimus participes.

Argumentum, quod ipse attuli, erat "Quid sit cultus humanus". Rem introduxi his verbis:

Cum Latine loquimur, solemus dicere "cultus civilis" pro vocabulo Francogallico "civilisation", cuius definitio in lexico Larousse est: "Status progressionis oeconomicae, socialis, politicae, culturalis".

Apud Ciceronem legitur: "homines ad hunc humanum cultum civilemque deducere"(De Or. 1, 33). Verbo temporali "deducere" Cicero quoque indicat cultus progressionem. Ad omnes aspectus alicuius societatis humanae exprimendos, qui in vocabulo "civilisation" comprehenduntur, Cicero duo adiectiva adhibet. Ciceronis "cultus civilis" spectat ad compositionem societatis humanae, cui includuntur aspectus socialis, politicus et oeconomicus definitionis lexici Larousse. Ciceronis "cultus humanus" in lexico solum redditur adiectivo "culturalis"; de humanitate nihil.

Humanitas significat naturam humanam, i.e. omne qualitatum, quibus homo bestias superat. Bestia indolem habet optime aptam ad hoc officium efficiendum, quod Naturaei imposuit.

In specie hominis, cui pertinemus, Homo Sapiens vocata, indoles humana nova miraque facultate dotatur; abstractione enim valet res circumiectas verbis sibi fingere, quin etiam tractare; loqui scit et linguam suorum familiarium gradatim discit. Discere etnovas notiones acquisitas suis posteris tradere, quarummaxima copia recentius scriptis servatur, sivit Hominem florere etiam in diversis et saepe hostilibus circumiectis et se aptare magnis climatis mutationibus.

Quibus introductis, in argumento meo solum tractare velim de cultu humano, i.e. de cultu ad singulum hominem spectante, de quo non ante aetatem historicam aliquid scire possumus.

Deinde quaestiones proposui, de quibus participes fuse disceptaverunt.

Status personae humanae fuitne idem omni aevo et ubique terrarum?

Certe non. Athenis V et IV saeculo liber dicitur is, qui servus non est; hic sensus est originalis et praecipuus. Ex nonnullis textibus tamen patet alium sensum apparuisse; Athenienses enim se magis liberos esse censebant, quam cives aliarum civitatum non democraticarum. Spartae v.g. civis pertinet totus ad civitatem, cuius duces totam suam vitam regunt.

Romae olim qualis erat civis status?

Tempore Rei publicae ius Romanum erat maximi momenti. Nullus iurisconsultusconsentiebat cum Aristotele, qui dicebat Naturam homines praedestinavisse, quorum alii essent liberi et alii servi. In Ciceronis opere, c.t. Paradoxa Stoicorum (34), legitur hoc: "Quid est enim libertas? Potestas vivendi, ut velis." Ergo iam idem dicit quod hodie dicimus. Additquoque: "Dictum est ab eruditissimis viris nisi sapientem liberum esse neminem" (33) atque etiam "Quis igitur vivit, ut vult, nisi qui recte vivit?" (34).

Sunt ergo Romae homines, quibus est potestas suum vivendi modum eligendi. Quid necessarium est ut hac potestate fruantur?

Eruditio et pecunia.

De statu personae humanae, quid docet christianismus?

Exeunte quarto saeculo christianismus Nicaeensis fit Imperii Romani unica religio, ab Imperatore Theodosio omnibus civibus imposita. Haec theocratia imperialis substituitur praecedenti potestati praelatum deum colendi.

De libertate, quid docet christianismus? Deus solus totam libertatem exercet; hominis libertas solum per Deum exercetur. Facultas eligendi "album" aut "nigrum", "bonum" vel "malum" est fallax, oportet enim homo christianus sciat se libertatem solum exercere, cum eligat viam per quam vivit secundum suam veram naturam. "Veritas liberabit vos" dixit Iesus, secundum Iohannis evangelium (8:32); altera via est letalis.

De libertate servorum non curat christianismus, cum tunc eorum labore nitatur florens oeconomia; servi tamen, arbitrio Dei, hominibus liberis aequales sunt ac Paradiso aeque fruentur, etiam facilius quam opulenti; in vita terrestri contra Deus servitutem sinit.

Quid de mentis libertate Medii Aevi tempore?

Iam octavo saeculo in islamico Imperio Abbassidarum Aristotelis auctoritas maxima facta est, postquam eius opera Bagdati in Arabicum translata sunt. Fuerunt tunc docti, qui religionis mahometanae scripta Aristotelico rationalismo commentari coeperunt; his, "motazilitis" vocatis, favit califa al-Ma’mum, qui eorum doctrinam anno 827 publicam fecit et quinque annis post Domum Sapientiae creavit, ubi docti cum mahometani tum christiani et iudaei invitabantur ut tranquille laborarent et philosopiam Graecam apud doctos Persas et Arabes diffunderent. Motazilitarum doctrina respuit anthropomorphismum divinum, refutat coranum increatum esse atque affert liberum arbitrium.

In Europa occidentali Medii Aevi tempore perpauca Aristotelis opera sunt accessibilia et scholastica solum Organon novit, cuius syllogismum immoderate adhibuit. Scholastica solum de Deo curat; eius scopus est accedere ad intellegentiam fidei, secundum claram formulam "fides quaerens intellectum".

Novum tempus Litterarum Artiumque renascentium est aetas humanistarum; quis primus horum doctorum motui nomen "humanismum" dedit et cur

Helvetius scriptor, Guy Miège, XVII saeculo vocabulum "humanismum" finxit ad motum designandum illorum doctorum XV et XVI saeculi, qui ab oblivione vindicaverunt litteras et artes Antiquitatis Graecae et Romanae.

Humanistae sic vocati sunt, quia de homine, de persona humana curabant; "humanitatem" adhibent sensu Ciceroniano.

Aristoteles, cuius omnia opera tunc in promptu sunt et latius diffunduntur recenti arte imprimendi, mentes Occidentalium expergefaciens induxit aetatem rationalem.

Paedagogia humanistis est maximi momenti; oportet puer (et iam puella apud nonnullos) gradatim formetur ut fiat "homo" sensu humanistarum. Libertas cogitandi restituitur.

Melanchthon, "praeceptor Germaniae" cognominatus, autumat cultum encyclopaedicum necessarium esse eis, qui munera liberalia exercere cupiunt; litterae in hac praeparatione sunt maximi momenti.

Quid attulit Saeculum Luminum, quo cognomine appellatur XVIII saeculum?

Saeculum Luminum optime definit Germanus philosophus Emmanuel Kant his verbis: "Homo desinit alieni arbitrii esse, sed fortiter audet ipse sua mente uti." "Sapere aude!", ait Horatium sequens: haec est Luminum formula.

Deinde nonnullas imagines Titini libri c.t. De septem globulis crystallinis in albo monstravimus atque, ut solet, Latine tractavimus. Non diu tamen, quia instabat res insolita.

Christianus enim Laes, praeses Academiae Latinitati Fovendae, eo ipso die hora quinta praesentare debebat oratores Joannem Carolum Rossi et Claudium Piga acroasin facturos, quam singulis mensibus instituit ALF. Hoc fecit in circulo nostro sedens, ita ut nostri participes orationem una auscultare potuerint.

Perfecta acroasi hora sexta, tempus erat sessionis dimittendae. Quattuor nostrum cauponam petiverunt, ubi iucunde et Latine cenaverunt.

Saturni die 11 m. Februarii a. 2023

Undecim fuerunt participes. Imprimis se commendavit nova particeps, Francogalla, Burdigalae magistra linguae Latinae, quae de Circulo nostro aliquid superiore anno audiverat inter Certamen theatricum (Thalia) in Italia institutum; cum ibi laureatus fuisset grex Scholae Novae, voluit visitare et Scholam Novam et Circulum nostrum.

Deinde ad argumentum Mariolae venimus, quod fuit de dictatura antiquo tempore et de limitatione libertatis civium (et de imperio uni dato) periculi causa. Scilicet, exempli gratia, ut nuper factum est propter tromocratas et pandemiam.

Statim aliquis dixit Romanam dictaturam et facultates peculiares Regimini Belgico a Parlamento ante paucos annos datas, quibus interdum nomen dictaturae datum est, solum nomen habere commune. Licetne, re vera, "potestates speciales", quas his novissimis annis passi sumus, cum "dictatura" Romana comparare? Unum tantum est vinculum, maximum scilicet periculum, sed exiguae potestates speciales nihil sunt in comparatione totius potestatis militaris (imperii) et civilis Romano dictatori tributae.

Romae scopus dictaturae mutatus est decursu saeculorum. Mariola distribuit duos breves textus, de creatione dictaturae:

Populo deinde aucto cum crebra orerentur bella et quaedam acriora a finitimis inferrentur, interdum re exigente placuit maioris potestatis magistratum constitui: itaque dictatores proditi sunt, a quibus nec provocandi ius fuit et quibus etiam capitis animadversio data est. Hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retineri.

(Iustinianus, Digesta, I, 2, 2)

In hac tantarum expectatione rerum sollicita civitate, dictatoris primum creandi mentio orta. Sed nec quibus consulibus quia ex factione Tarquiniana essent – id quoque enim traditur – parum creditum sit, nec quis primum dictator creatus sit, satis constat. Apud veterrimos tamen auctores T. Largium dictatorem primum, Sp. Cassium magistrum equitum creatos invenio. Consulares legere; ita lex iubebat de dictatore creando lata.

(Livius II, 18)

Historici invenerunt dictatores frequentes fuisse V et IV saeculo; a medio III saeculo adhuc esse nonnullos dictatores sed iam non occasione periculi militaris. Saeculo II nullus fuit dictator. Saeculo I, Sylla victor belli civilis contra Marium ex oblivione revocat dictatoris magistratum et anno 82 curat ut eligatur "dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae"; anno insequenti magistratu dictatoris se abdicat, sed imperium sibi reservat. Sequens dictator est Caius Iulius Caesar sine temporis limite.

Nihil simile in Belgica factum est ad pandemiam coronaviri Covid 19 opprimendam. Suadentibus peritis medicis, Regimen (non unus vir) a Parlamento petivit speciales gubernandi facultates eisque usum est; poterat ergo decretis incommoda incolis imponere ad populi valetudinem tuendam. Tamen has facultates in tres tantum menses datae erant; insuper non licebat quicquam mutare neque in vectigalibus neque in securitate sociali.

Non minus fuit tromocratarum islamicorum periculum; ea occasione Regimini (iterum non uni homini) facultates speciales fuerunt necessariae; milites v.g. in urbes vocati sunt ut loca maioris momenti protegerent, cum urbana custodia non sufficeret.

Post longam variamque disputationem, etiam inter pausam cafeariam prolongatam, ad mentes relaxandas paginae Titini libri, c.t. De septem globulis crystallinis in album expositae sunt; participes imagines descripserunt, quarum textus nubeculatos in Latinum verterunt.

Denique textum legimus et explicavimus, ex Ciceronis opere De republica a Francisca depromptum (videte hic infra).

Sessione hora sexta dimissa, quinque nostrum vicinam cauponam petiverunt, ubi diu Latine, necnon hilare, cenaverunt.

Cicero, De Re Publica, I, 60-63.

(Scipio) Cur dubitas quid de re publica sentias? In qua, si in plures translata res sit, intellegi iam licet nullum fore quod praesit imperium, quod quidem, nisi unum sit, esse nullum potest.

Tum Laelius: Quid, quaeso, interest inter unum et plures, si iustitia est omnis in pluribus?

Et Scipio: Quoniam testibus meis intellexi, Laeli, te non valde moveri, non desinam te uti teste, ut hoc quod dico probem.

Me? inquit ille (Laelius), quonam modo?

(Scipio) Quia animum adverti nuper, cum essemus in Formiano, te familiae valde interdicere ut uni dicto audiens esset.

(Laelius) Quippe vilico.

(Scipio) Quid? Domi pluresne praesunt negotiis tuis?

(Laelius) Immo vero unus, inquit.

(Scipio) Quid? Totam domum num quis alter praeter te regit?

(Laelius) Minime vero.

(Scipio) Quin tu igitur concedis idem in re publica singulorum dominatus, si modo iusti sint, esse optimos?

(Laelius) Adducor, inquit, ut propemodum adsentiar.

Et Scipio: Tum magis adsentiare, Laeli, si (ut omittam similitudines, uni gubernatori, uni medico, si digni modo sint iis artibus, rectius esse alteri navem committere, aegrum alteri quam multis) ad maiora pervenero.

(Laelius) Quaenam ista sunt?

(Scipio) Quid? Tu non vides unius importunitate et superbia Tarquini nomen huic populo in odium venisse regium?

(Laelius) Video vero, inquit.

(Scipio) Ergo etiam illud vides, de quo progrediente oratione plura me dicturum puto, Tarquinio exacto mira quadam exultasse populum insolentia libertatis; tum exacti in exilium innocentes, tum bona direpta multorum, tum annui consules, tum demissi populo fasces, tum provocationes omnium rerum, tum secessiones plebis, tum prorsus ita acta pleraque ut in populo essent omnia.

(Laelius) Est, inquit, ut dicis.

Est vero, inquit Scipio, in pace et otio (licet enim lascivire, dum nihil metuas) ut in navi ac saepe etiam in morbo levi. Sed ut ille qui navigat, cum subito mare coepit horrescere, et ille aeger ingravescente morbo unius opem implorat, sic noster populus in pace et domi imperat et ipsis magistratibus, minatur, recusat, appellat, provocat, in bello sic paret ut regi; valet enim salus plus quam libido. Gravioribus vero bellis etiam sine collega omne imperium nostri penes singulos esse voluerunt, quorum ipsum nomen vim suae potestatis indicat. Nam dictator quidem ab eo appellatur quia dicitur, sed in nostris libris vides eum, Laeli, magistrum populi appellari.

(Laelius) Video, inquit.